Gospodarstvo

Grad Šibenik zapošljava 10 osoba na javnim radovima

Osigurani putni troškovi i plaća od 4,3 tisuće kuna

Autor: Ivona Amidžić - 26.04.2019

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je Gradu Šibeniku odobrio zapošljavanje i financiranje plaća u 100-postotnom iznosu za 10 osoba na poslovima javnih radova u trajanju od 6 mjeseci.

Prihvatljive ciljane skupine za ovaj program zapošljavanja su stariji od 50 godina, osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe romske nacionalne manjine, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji udovci ili roditelji bez upisanog drugog roditelja, ostale posebne skupine i osobe kategorizirane kao teže zapošljive.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni radnim zadacima u sustavu ovih javnih radova su pregled terena radi sprječavanja nastanka divljih deponija otpada, razrada potrebnih aktivnosti na uklanjanju nepropisno odloženog otpada, uklanjanje odloženog otpada i njegovo selektiranje, raščišćavanje terena, uređenje terena uklanjanjem agresivne vegetacije, aktivnosti oko uređenja nasada u parku, radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture – košnja zelenih površina, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova ili uklanjanje vegetacije koja onemogućava nesmetan prolaz nerazvrstanim cestama – čišćenje i održavanje šumskih i protupožarnih putova, pješačkih i biciklističkih staza i prilaznih cesta, održavanje plaža, održavanje mjesnih groblja i dograđivanje urušenih suhozida.

“Grad Šibenik već godinama aplicira na javne pozive programa zapošljavanja osoba u javnim radovima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i nastojimo na ovim društvenokorisnim radovima zaposliti maksimalno dopušten broj radnika. Ove godine ih je deset. Po provedenom postupku selekcije u kojem će sudjelovati i predstavnici gradskih četvrti i mjesnih odbora, odabrani će biti educirani za rad na siguran način te dobiti svoje tjedne i mjesečne zadatke duž administrativnog područja grada”, kazao je zamjenik gradonačelnika Šibenika mr.sc. Danijel Mileta.

Mileta: “Iskustva koja imamo s ovakvim tipom zapošljavanja variraju od loših do izvrsnih, no kad se na kraju svega podvuče crta, vidi se pozitivan rezultat.”

Za ove radove predviđena je minimalna bruto plaća u iznosu od 4.368,75 kn, a putni troškovi će biti pokriveni ukoliko zaposlenik ima više od 2 kilometra od adrese stanovanja do mjesta rada na način da će mu biti pokriven trošak mjesečne karte javnog prijevoza.

U mjestima gdje možebitno ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, zaposleniku će biti isplaćen trošak u visini od 1 kune po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kuna mjesečno. Udaljenost između adrese stanovanja i mjesta rada utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Zainteresiranima za zapošljavanje u javnim radovima je prijavnica dostupna u Pisarnici gradske uprave i na web stranicama Grada Šibenika, gdje se može pronaći i tekst javnog poziva.

(Grad Šibenik)

foto: pixabay (ilustracija)

Tagovi: financiranje, javni radovi, putni troškovi, zaposlenje,