Politika

Nova strategija odnosa EU i Kine: U isto vrijeme i suradnja i konkurencija

Europski paralment predlaže šefu europske diplomacije Josepu Borrellu i Europskom vijeću da "razviju odlučniju, sveobuhvatniju i dosljedniju strategiju EU-a za Kinu

Autor: Ivona Amidžić - 20.09.2021

Europski parlament usvojio je velikom većinom glasova izvješće kojim je predstavio svoju viziju odnosa EU-a prema Kini, pri čemu se navodi da bi EU trebao surađivati s Kinom po pitanju globalnih izazova, ali se ističe i da je Kina globalni konkurent i rival.

Europski paralment (EP) predlaže šefu europske diplomacije Josepu Borrellu i Europskom vijeću da “razviju odlučniju, sveobuhvatniju i dosljedniju strategiju EU-a za Kinu kojom se ujedinjuju sve države članice i oblikuju odnosi s Kinom u interesu cijelog EU-a te se brane naše temeljne vrijednosti i promiče multilateralni poredak koji se temelji na pravilima”.

Europarlamentarci u izvješću navode da se treba uzeti u obzir “višedimenzionalna priroda odnosa EU-a s Kinom”.

Naime, Kina je, s jedne strane partner za suradnju i pregovore, “ali i gospodarski konkurent te stalni rival u sve većem broju područja”, poručuje EP.

Autorica spomenutog izvješća belgijska zastupnica Hilde Vautmans dan ranije je u raspravi jasno poručila da je “Kineska komunistička partija prijetnja slobodnom svijetu” i da EU mora “braniti svoje vrijednosti”.

“Ne smije biti potpunog razdvajanja Zapada i Kine, ali ne smijemo biti naivni”, kazala je Vautmans.

Strategija prema Kini koju predlaže Parlament temelji se na šest stupova.

Prvi je “Otvoreni dijalog i suradnja u pogledu globalnih izazova”, što podrazumijeva suradnju s Kinom po pitanju, primjerice, klimatskih promjena i pandemije covida-19.

Drugi stup “Veća uključenost u pitanjima univerzalnih vrijednosti, međunarodnih normi i ljudskih prava”, odnosi se na kritiku kršenja ljudskih prava u Kini, a Parlament, primjerice, predlaže zabranu poslovanja u EU-u kineskim tvrtkama ili pojedincima uključenima u kršenje ljudskih prava u Xinjiangu.

“Analiza i utvrđivanje rizika, ranjivosti i izazova” naziv je trećeg stupa strategije, a konkretno se navodi da bi kineske tvrtke koje “ne ispunjavaju sigurnosne standarde” trebale biti isključene iz razvoja infrastrukture za 5G i 6G mrežu.

Četvrti stup “izgradnja partnerstva s istomišljenicima” poziva na suradnju s demokratskim zemljama u odnosu prema Kini, dok peti stup “Poticanje otvorene strateške autonomije, među ostalim u području trgovine i ulaganja” poziva na veću autonomiju EU-a, u odnosu na Kinu, u strateškim područjima poput tehnološkog i digitalnog suvereniteta.

Posljednji stup “Obrana i promicanje središnjih europskih interesa i vrijednosti preobrazbom EU-a u učinkovitijeg geopolitičkog aktera”, apel je za jedinstvenu europsku politiku prema Kini i jačanje instrumenata, na razini cijele Unije, za obranu.

(Hina)

foto: unsplash

Tagovi: eo, EU, europarlamentarci, europska unija, Europski parlament, Kina, odnosi, strategija,