Lifestyle

Participacija građana kao ključ ekološki održivog upravljanja otpadom: Primjer iz Osijeka

Informirani, zainteresirani i aktivni građani mogu imati ključnu ulogu u poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, donoseći pozitivne promjene u svojim zajednicama

Autor: Ante Jurić - 24.04.2024

Velika količina proizvedenog otpada, niska stopa odvajanja i oporabe te ekološke katastrofe kao posljedica neodrživog upravljanja otpadom gorući su problemi modernih društava, uključujući i Hrvatsku. Informirani, zainteresirani i aktivni građani mogu imati ključnu ulogu u poboljšanju sustava gospodarenja otpadom, donoseći pozitivne promjene u svojim zajednicama. Kada građani bolje razumiju svoja prava i uloge, mogućnosti za uspješno upravljanje otpadom na lokalnoj i nacionalnoj razini postaju još veće, a ekološke katastrofe mogu se izbjeći ili umanjiti.

Informiranje i edukacija kao polazište pozitivnih promjena

Iako je Grad Osijek jedini među četiri velika hrvatska grada koji je dosegao razinu odvajanja otpada veću od 50%, što je bio cilj EU do 2020. godine, postavlja se pitanje bi li rezultati bili još bolji uz veću uključenost građana i educiranje o načinima sudjelovanja u sustavu gospodarenja otpadom. Udruga Zeleni Osijek iz tog je razloga pokrenula projekt pod nazivom „Participacija – Prava i uloga građana u području ekološki održivog gospodarenja otpadom“, koji su prepoznali i financijski podržali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grad Osijek.

Participacija je osmišljena kroz javna događanja za građane o utjecaju otpada i pravu na pristup informacijama o okolišu, zakonskoj podlozi uključivanja građana u gospodarenje otpadom, održivoj potrošnji i reduciranju stvaranja otpada te prevenciji rizika od ekoloških katastrofa.

Nužan međusektorski pristup u upravljanju otpadom lokalnih zajednica

S ciljem podizanja razine informiranosti i svijesti Osječana o njihovim pravima, mogućnostima i ulozi u području održivog gospodarenja otpadom održano je šest predavanja od strane stručnjaka iz Zelenog Osijeka, Zelene Akcije, Zelene pravne klinike te studentica Pravnog fakulteta u Osijeku. Također, poseban dio obrazovno-informativnog programa za mlade o održivom gospodarenju otpadom proveden je kroz dvije radionice prilagođene srednjoškolskom uzrastu na teme utjecaja otpada na okoliš, reduciranja nastanka otpada i održive potrošnje.

arhiva Zelenog Osijeka

arhiva Zelenog Osijeka

Uspješan primjer dobrog funkcioniranja ovog modela u Hrvatskoj, u kojemu u gospodarenju otpadom jednakim angažmanom sudjeluje lokalna samouprava, pružatelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada te civilno društvo i građani je regija Donjeg Međimurja koja obuhvaća 14 jedinica lokalne samouprave sa stopom odvojeno prikupljenog otpada većom od 60%. Pozitivni primjeri u našoj zemlji pokazatelj su da, uz informirano društvo i visoku razinu odgovornosti nadležnih za informiranje i uključivanje građana, zajednički možemo postizati uspješne rezultate u znatno većem broju gradova i općina“ – rekao je Marko Košak iz Zelene akcije, ističući važnost Zero Waste modela gospodarenja otpadom koji teži očuvanju svih resursa odgovornom proizvodnjom, potrošnjom i ponovnom uporabom proizvoda.

Modeli prevencije ekoloških katastrofa kroz održivo gospodarenje otpadom bili su glavna točka javne tribine i panel rasprave na kojoj su sudjelovali predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ, Odjela za biologiju Osijek te JVP Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Aarhuška konvencija i zakoni omogućavaju pravo svakom pojedincu na pristup informacijama o okolišu

Kroz dugogodišnje djelovanje u području zaštite prirode i okoliša Zeleni je Osijek uvidio pasivnost građana po pitanju sudjelovanja u javnim savjetovanjima u području otpada, nisku razinu znanja o modelima koji im omogućuju sudjelovati u sustavu gospodarenja otpadom, a ujedno visoku razinu zainteresiranosti i želje za promjenom.

arhiva Zelenog Osijeka

arhiva Zelenog Osijeka

Važno je informirati građane o pravnim izvorima i instrumentima, ali i zaštiti kada govorimo o sudjelovanju javnosti u informiranju o okolišu. Stoga ističem Aarhušku konvenciju, Zakon o pravu na pristup informacijama te Zakon o zaštiti okoliša koji, uz druge pravne izvore, reguliraju pitanja sudjelovanja javnosti u donošenju relevantnih odluka. Zakonski okvir zapravo želi naglasiti važnost građana, njihovu aktivaciju i sudjelovanje kao zainteresirane javnosti u postupcima odlučivanja i donošenja  zakona“ – navela je Ana Đanić Čeko, voditeljica Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek.

„Participiralo“ više od 200 građana i mladih iz Osijeka, izrađen i film

U razdoblju od travnja 2023. do travnja 2024. godine u navedenim događanjima sudjelovao je velik broj građana Grada Osijeka.

Gotovo 200 građana pokazalo je interes o temama sudjelovanja javnosti u gospodarenju otpadom, procesima donošenja strategija i zakona u području istoga te otklanjanju uočenih okolišnih problema i modelima građanskog uključivanja. Posebno nam je drago što i povratne reakcije sudionika govore kako bez održavanja ovih događanja ne bi znali kako se uključiti i kome se obratiti. Kroz aktivnosti građani su dobili konkretne informacije o načinima aktivnog sudjelovanja u procesu gospodarenja otpadom i utjecaju na rješavanje uočenog nepropisno odloženog otpada“ – rekao nam je Mislav Barić, voditelj projekta iz Zelenog Osijeka.

U okviru projekta izrađen je i građanima prikazan informativno-edukativni film „Reciklaža (ne)informacija – Neinformirana javnost u procesu gospodarenja otpadom. Film se na kritički način osvrće na pasivnost građana, ali i na nedostatak informacija od strane nadležnih na svim razinama, od državne do lokalne, kada govorimo o uključivanju u gospodarenje otpadom.

Kroz dugogodišnji rad na Zelenom telefonu, putem kojeg građani okolišnim udrugama diljem Hrvatske mogu prijaviti probleme koje uoče, Zeleni Osijek zabilježio je kontinuirani porast broja prijava. Tijekom 2023. godine, nakon što je Zeleni telefon predstavljen građanima na javnim događanjima u okviru Participacije, broj prijava okolišnih problema Zelenom Osijeku povećao se uz 71% uspješno riješenih slučajeva, što je 10% više u odnosu na prethodne godine. Ovo je jedan od pokazatelja kako projekti poput ovog i u budućnosti mogu biti pokretač promjena lokalnih zajednica ka Zero Waste društvu, u kojemu otvoreni, aktivni i educirani građani imaju značajnu ulogu.

Ovaj članak izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tagovi: informiranje, održivost, odvajanje otpada, Osijek, recikliranje, upravljanje otpadom, Zeleni osijek,