Politika

Sabor: Izglasane izmjene Pomorskog zakonika

Teži se osnaživanju položaja pomoraca na domaćem i stranom tržištu

Autor: Ivona Amidžić - 09.02.2019

Hrvatski sabor u petak je izglasao izmjene Pomorskog zakonika koje bi trebale ojačati konkurentnost hrvatskog brodarstva i osnažiti položaj pomoraca na domaćem i stranom tržištu, smanjiti administrativne barijere i otvoriti put potpunoj digitalizaciji u pomorskom sektoru.

Izmjenama se uvodi jedinstveni centralizirani upisnik brodova u elektroničkom obliku i olakšava predaja zahtjeva za upis u taj upisnik. Uvodi se i mogućnost uključivanja određenog broja dobrovoljaca u sustav traganja i spašavanja. Plan je u ovoj godini uključiti u sustav oko 30 plovila i 60 osoba, u idućoj i narednim godinama 60 plovila i 90 osoba.

Sabor je u petak usvojio izmjene Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti kojim se bolje regulira ta profesija, te na Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora prenaša nadležnost za provedbu postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

U drugo čitanje poslane su izmjene Zakona o državljanstvu koje bi trebale olakšati stjecanje hrvatskoga državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i hrvatsko iseljeništvo.

U drugo čitanje poslano je i nekoliko zakonskih prijedloga kojima se reguliraju djelatnosti iz resora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i izmjene Zakona o državnim službenicima, prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, prijedlog zakona o željeznicama, te prijedlog zakona o pravosudnoj akademiji.

Sabor je također prihvatio dva izvješća za 2017. godinu, o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć kao i radu probacijske službe, te donio plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije za ovu godinu.

Potvrđeni su i novi članovi Nacionalnog zdravstvenog vijeća, kao i predsjednica i članovi Nacionalnog vijeća za sport.

Oporbeni zakonski prijedlozi, izmjene Zakona o plaćama sudaca koje je predložio klub Glas-a i HSU-a, te izmjene koje je SDP predložio u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, nisu dobili podršku zastupnika.

(Hina)

foto: youtube (screnshot)

Tagovi: digitalizacija, Hrvatski sabor, Pomorski zakonik, promjene,