Lifestyle

Sufinanciranje cijena programa jaslica i dječjih vrtića

Roditelji, skrbnici ili udomitelji koji popunjene zahtjeve s potrebnom dokumentacijom dostave predškolskoj ustanovi ili Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita do 30. rujna to će pravo ostvariti od početka pedagoške godine, a svi ostali od mjeseca podnošenja zahtjeva

Autor: Ivona Amidžić - 31.08.2021

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grad Split će i ove pedagoške godine sufinancirati programe gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica. Roditelji, skrbnici ili udomitelji koji popunjene zahtjeve s potrebnom dokumentacijom dostave predškolskoj ustanovi ili Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita do 30. rujna to će pravo ostvariti od početka pedagoške godine, a svi ostali od mjeseca podnošenja zahtjeva.

Zahtjev i sve detaljne informacije se nalaze na web stranici Grada Splita:

Pravo na sufinanciranje cijene programa jaslica i djecjih vrtica

Pravo na sufinanciranje cijene u 100% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:
– dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN,
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%,
– dijete bez oba roditelja.

Pravo na sufinanciranje cijene u 50% iznosu može ostvariti dijete koje je upisano u neki od programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica sa sjedištem u Gradu Splitu uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz jedan od dodatnih uvjeta:
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta do 70%,
– dijete s teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi,
– dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj/ skrbničkoj obitelj,
– dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz Odluke o socijalnoj skrbi, ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100%
– dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom roditelji/skrbnik/udomitelj mogu:

  • dostaviti predškolskoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom odjelu za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita,
  • poslati poštom Upravnom tijelu,
  • osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

Roditelji/skrbnici/udomitelji će nakon podnošenja zahtjeva dobiti rješenja, a odobreni iznos sufinanciranja Upravno tijelo Grada Splita će isplaćivati mjesečno na račun Ustanove.

U pedagoškoj godini 2020./2021. je pravo na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića ostvarilo oko 650 djece, a osigurana sredstva u Proračunu Grada Splita u 2021. godini iznose 1.350.000,00 kuna.

foto: Grad Split

Tagovi: dječji vrtići, jaslice, split, sufinanciranje,