Gospodarstvo

Svečano otvoreno gradiliše u Dugopolju – Projekt “poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin”

Predmetni radovi dio su Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje

Autor: Ante Jurić - 31.03.2023

U petak, 31. ožujka, na adresi Ulica kardinala Alojzija Stepinca 1, održano je svečano otvaranje radova u Dugopolju, u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Predmetni radovi dio su Ugovora P4 – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, Perica Bosančić, načelnik Općine Dugopolje, Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije i Mario Šiljeg, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U ovom trenutku započeli su radovi u Dugopolju u Ulici kardinala Alojzija Stepinca, Ulici don Joze Čulina i Ulici don Špira Vukovića. U tijeku su pripreme za izvođenje radova na ostalim područjima obuhvata Ugovora u Gradu Solinu, Općini Klis i Općini Podstrana među kojima su iskločenja, označavanja instalacija i izrade izvedbenih projekata. Fizički radovi započinjat će sukcesivno sukladno usvojenom vremenskom planu.

Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 km, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 km te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 km kabelske kanalizacije i 2 km sanacije kanalizacijske mreže.

Izvođač radova na navedenom Ugovoru je Zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d., Vodotehnika  d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 43.446.151,47 eura (327.345.028,23 kn) bez PDV-a, odnosno 54.307.689,33 eura (409.181.285,29 kn) s PDV-om. 

Izgradnjom kanalizacijske mreže u sklopu ovog Ugovora pridonosi se podizanju standarda života građana i omogućava daljnji razvoj gospodarstva. Ujedno, direktno se pridonosi očuvanju kakvoće vode na izvorištu rijeke Jadro jer se prostor Općine Dugopolje nalazi u II. i III. zoni sanitarne zaštite samog izvorišta.

Općenito o Projektu:

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Tagovi: dugopolje, gradilište, Solin, split, vodno kumunalna infrastruktura,