Antropologija

“Imam svog čovika”

“Imam svog čovika”, krilatica koja je svakom društvenom analitičaru znak za korupciju, za antropologa je mogućnost i sredstvo kojim pojedinac […]