Broj 112

30 godina jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u EU i 15 godina u Hrvatskoj

Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council […]