Civilna pripravnost

Održana video konferencija glavnih direktora za civilnu pripravnost u NATO formatu

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Damir Trut, ujedno i predstavnik Odbora za planiranje u izvanrednim situacijama NATO-a (Civil Emergency […]