Djeca Neptuna

“Djeca Neptuna” čuvaju bioraznolikost viškog arhipelaga i traže održivo ribarstvo

Viški ribari u svojim mrežama nalaze sve sitnije srdele a sve više novih vrsta riba, stoga je komiška udruga “Pomalo” pokrenula projekt koji se bavi utjecajem […]