Elektroničko poslovanje

Većina u zadnjih nekoliko mjeseci primorana “uskočiti” u digitalizaciju

Elektroničko poslovanje nikad nije bilo potrebnije kao u ova nepredvidiva vremena, kad se sve više traži udaljeni pristup i kad […]