Eu sufinananciranje

EU projekt razvoja tematskog turizma u Preku na Ugljanu

Tematski turizam utemeljen na inovacijama u fokusu je europskog projekta Thematic koji promiče razvoj održivog turizma i veću dostupnost za […]