Festivali

Ove godine Grad je za kulturu, festivale i zabavu dao više od 1.000.000 kuna

Iznosom od 1,36 milijuna kuna Grad Šibenik financirat će rad udruga u kulturi i civilnih udruga te manifestaciju Šibensko kulturno […]