Gradski kotar bol

Uređeno dječje igralište na Bolu u Splitu

Gradski kotar Bol, u Dubrovačkoj ulici, dobio je novouređeno dječje igralište. Na igralištu su postavljene nove naprave i komunalna oprema, […]