Hfs

Poseban interaktivni program filmska naSTAVa u svim osnvnim i srednjim školama

Filmska naSTAVa interaktivan je program filmskog obrazovanja namijenjen učenicima diljem Hrvatske koju, zahvaljujući digitalnoj platformom na adresi filmskanastava.hfs.hr, Hrvatski filmski […]