Kamenice

Malostonska kamenica dobila europsku oznaku izvornosti – Zaštićena na području cijele EU

Malostonska kamenica dobila je europsku zaštićenu oznaku izvornosti čime je upisana u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla te je […]

U Malostonskom zaljevu više nema noro virusa – kamenice sigurne za konzumaciju?

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede potvrdila je u utorak da su uzorci uzeti 5. ožujka na pet kontrolnih točaka […]