Linija 2

Linija br. 2 mijenja trasu od 6.5.

Od ponedjeljka, 06.05.2019.g., autobusna linija broj 2 produžava i mijenja trasu prometovanja na način da će polaziti od Zračne luke, […]