Lokalni mediji

Održan panel “Lokalni mediji građanima, a ne šerifima”

Lokalni mediji iznimno su važni za svako demokratsko društvo, a sada je nužno zakonski definirati nove modele za njihovo nesmetano […]