Mihajlo don Robert Čibarić

Zatvorena 1047. Festa svetog Vlaha

Misom na Gorici svetog Vlaha te spuštanjem barjaka dubrovačkog parca i podizanjem državne zastave ispred Crkve svetog Vlaha, u nedjelju […]