Nestanak staništa

Klimatske promjene i nestanak staništa uzrokuju izumiranje vrsta

Američka savezna agencija za zaštitu faune (FWS) u srijedu je odlučila da se 23 životinjske vrste proglasi izumrlima, uključujući bjelokljunog djetlića […]