Nezavisni profesionalci

Nezavisni profesionalci, umjetnici honorarci i freelanceri moći će ostvariti državnu potporu

Ministarstvo kulture osiguralo je ukupno 6.715.000 kuna potpore za nezavisne profesionalce, umjetnike koji djeluju honorarno kao freelanceri, a koji nisu […]