Njegovatelji

Prema izmijenjenoj odluci njegovatelji u Splitu prvi put imaju pravo na 500 kuna mjesečne naknade

Po prvi put roditelji njegovatelji i osobe sa statusom njegovatelja u Splitu mogu ostvariti pravo na naknadu u visini od […]