Obilaznica

Potpisan ugovor o izradi idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš za novu obilaznicu na Bilom Brigu

Nastavlja se dobra suradnja između Hrvatskih cesta i Grada Zadra na projektima koji se nalaze na obodu grada Zadra. Direktor Josip […]