Obrada računa

Nastavlja se daljnja digitalizacija rada Gradske uprave Grada Splita

Nakon uspješno implementirane E-ovjere, elektroničkog potpisa u obradi i likvidiranju ulaznih računa čime je Grad Split u potpunosti digitalizirao obradu […]