Odstupanja

Odredba o odstupanju od fiskalnih pravila na snazi i cijelu sljedeću godinu

Europska komisija objavila je u srijedu da bi odredba o odstupanju od fiskalnih pravila, koja je sada na snazi kako […]