Olupina

Napokon uklonjena i prastara olupina autobusa na Brdima

Prastara olupina autobusa koja je dugi niz godina zauzimala javnu površinu na Brdima uklonjena je po nalogu Komunalnog redarstva Grada […]