Otkrivanje

“Pisanica od srca” na putu prema Šolti

Dva naša Vicka, gospodin Kliškinić iz DVD-a Šolta i slikar Buktenica, krenuli su u Koprivnicu jučer u ranim jutarnjim satima, […]