Pad čitanosti

Golema većina građana smatra da knjiga nije izvor znanja

Najnoviji podaci o čitanosti pokazuju da je u proteklih godinu dana najmanje jednu knjigu pročitalo tek 45 posto hrvatskih građana, što […]