Pomorsko

EK predlaže program održivog pomorskog gospodarstva

Održivo plavo gospodarstvo imat će ključnu ulogu u naporima EU-a na dekarbonizaciji, u prvom redu izgradnjom vjetroelektrana na moru, korištenjem energije […]