Portali

Redizajnirani CARNET-ovi portali: Dizajn prilagođen osobama s teškoćama

Nakon deset godina postojanja dva CARNET-ova portala – Portal škole.hr (http://skole.hr/) i e-lektire (http://lektire.skole.hr/) redizajnirani su kako bi korisnici jednostavnije […]