Posebne potrebe

Opremljene senzorne sobe u vrtićima Pčelica i Palčica u Dubrovniku vrijedne 150.000 kuna

U sklopu EU projekta  „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja […]