Premješteno

Odlagališta smeća uz državnu cestu D8 privremeno izmještena

Zbog dolaska kineske delegacije od subote 6. travnja do 13. travnja, a poradi sigurnosne procedure, sva odlagališta smeća uz državnu […]