Signalizacija

Uklanjanje objekata na trasi Puta iza nove bolnice

Radovi na uklanjanju derutnih i ruševnih objekata na trasi prometnice Put iza nove bolnice, koji su zbog epidemije virusa Covid-19 […]