Slobodne rijeke

Strategiju EU o bioraznolikosti: Uklonjeno više od 100 brana i drugih barijera u Europi

Europski pobornici slobodnih rijeka uklonili su tijekom 2020. više od 100 brana i drugih barijera slijedeći Strategiju EU o bioraznolikosti […]