Službe

Sve službe Centra za socijalnu skrb Šibenik bit će objedinjene na jednoj lokaciji

Sve službe Centra za socijalnu skrb Šibenik preselit će na novu adresu u nekadašnju upravnu zgradu Tvornice elektroda i ferolegura. […]