Zahvati

Specijalisti jedino u KBC Osijek začepljene krvne žile rješavaju kombiniranim zahvatom

Hibridne procedure u vaskularnoj kirurgiji su operacije na arterijama kojima se u istom aktu kombinira klasična operacija kirurškim otvaranjem krvne […]