Zastara

Odlazak nekog predmeta u zastaru zbog neaktivnosti suca razlog za stegovni postupak?

Ministarstvo pravosuđa priprema akcijski plan kako bi se smanjio broj sudskih zaostataka, a u nizu zakonskih izmjena planiraju mijenjati i […]