Gospodarstvo

Za iskrčene vinograde nadoknada gubitka dohotka u tri godine

 Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014., a novi bi, u idućih pet godina, hrvatskim vinarima i vinogradarima trebao omogućiti sufinanciranje ulaganja u vinarije, promociju i konverziju vinograda s ciljem postizanja konkurentnije proizvodnje i boljeg pozicioniranja naših vina na svjetskoj vinskoj karti.

Autor: Marko Leskovar - 04.01.2019

Nacionalni program pomoći sektoru vina od ove do 2023. godine, koji je donijela Vlada, provodit će se kroz četiri mjere, među kojima je i mjera “Restrukturiranje i konverzija vinograda” kojom je uvedena nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od tri godine, što prije nije bilo uređeno, piše Nacionalni Portal prenoseći Hina-u.

Intenzitet potpore u toj je mjeri povećan sa dosadašnjih 50 na 75 posto te je uvedena mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa), što prije nije bilo moguće, precizira Ministarstvo poljoprivrede.

Vlada je u četvrtak prihvatila Nacionalni program pomoći sektoru vina od 2019. do 2023. vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje koji će se provoditi kroz četiri mjere. To su Informiranje u državama članicama i Promidžba na tržištima trećih zemalja kroz potpore za kampanje vezane uz vino u državama članicama EU te na trećim tržištima; Restrukturiranje i konverzija vinograda – kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i mjera Ulaganja – kroz potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Kako bi se predviđena sredstva iskoristila bolje nego prije, u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen, uvedena je nova mjera “Informiranje u državama članicama”, s intenzitetom potpore od 80 posto; u svim je mjerama radi bržeg protoka financijskih sredstva uvedena isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu; ograničit će se mogućnost višekratnih prolongacija projekta, navodi Ministarstvo.

Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014., a novi bi, u idućih pet godina, hrvatskim vinarima i vinogradarima trebao omogućiti sufinanciranje ulaganja u vinarije, promociju i konverziju vinograda s ciljem postizanja konkurentnije proizvodnje i boljeg pozicioniranja naših vina na svjetskoj vinskoj karti.

Tagovi: nadoknada, vino, vinogradi,