Gospodarstvo

Brže, jednostavnije i jeftinije do dozvola – nema više biljega i šetnje po šalterima

Pojednostavljuje se i pojeftinjuje proces izgradnje obiteljske kuće - Do građevinske dozvole u roku od 15 dana

Autor: Ivona Amidžić - 05.04.2019

Jučer, 4. travnja, na sjednici Vlade prihvaćeni su Nacrti konačnih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji – priopćilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

“Ovim izmjenama zakona o gradnji i zakona o prostornom uređenju stvara se efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola, a u korist građana i investitora. Donošenjem ovih zakona pojednostavit će se, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, ali i samo građenje”, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, Predrag Štromar.

Nadalje, poboljšat će se učinkovitost provedbe samih zakona, što će utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu.

Tri su ključne promjene: smanjenje broja procesa za izdavanje dozvola, pojeftinjenje izdavanja dozvola i ograničavanje rokova javnim službama za očitovanje.

Velika novost je da projektant preuzima sve obveze investitora za ishođenje dozvola. Elektronskim potpisom ulazi u sve procese i prati predmet u stvarnom vremenu. Sada je potreban samo 1 papir kako bi se izdala dozvola.

Prema riječima ministra Štromara, neće više biti potrebni biljezi, a ni šetnja po šalterima s obzirom da cijeli postupak ide elektronski.

Sadašnji postupak izdavanja dozvola imat će manje koraka, bit će u potpunosti digitaliziran, troškovi će biti manji, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole će se smanjiti, a komunikacija svih u sustavu odvijat će se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Za građane je najvažnije da se pojednostavljuje i pojeftinjuje proces izgradnje obiteljske kuće, budući da se ukida dio dokumentacije, što je i prije najavljivano kao jedna od ključnih mjera mandata: omogućiti građanima da jednostavnije stvore dom.

Ključna izmjena zakonskih okvira je uvođenje sustava eKonferencije putem kojeg će se od sada podnositi, prikupljati i obrađivati sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Elektronički postupak smanjuje ‘šetnju’ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenik u uredu koji izdaje dozvole odrađuje prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvole.

U praksi to znači sljedeće:

 • investitor (bilo da se radi o tvrtki ili fizičkoj osobi) dolazi u ured svog projektanta sa zahtjevom za izradu glavnog projekta
 • projektant u ime investitora ili sam investitor podnosi zahtjev za izdavanje dozvole s glavnim projektom u elektroničkom obliku
 • zahtjev zaprima službenik u uredu koji saziva e-konferenciju, odnosno traži od svih institucija koje trebaju potvrditi glavni projekt da se u roku od 15 dana očituju o usklađenosti s posebnim propisima
 • ukoliko u roku od 15 dana nema odgovora, smatra se da je odgovor pozitivan
 • kroz elektronički sustav izdaje se građevinska dozvola i nastavlja se daljnji postupak do gradnje
 • stranke u postupku i projektant kroz cijeli postupak imaju uvid u stanje predmeta, čime se povećava transparentnost postupka izdavanja dozvole

Uvođenje eKonferencije direktno je utjecalo na:

 • smanjenje broja procedura u postupku s 22 na 10 do 14: dosad su do početka gradnje bila potrebna 22 koraka, a izmjenama zakona broj potrebnih procedura smanjuje se na 10 do 14; sustav je objedinio 9 koraka koji su podrazumijevali fizički odlazak od ureda do ureda u jedan korak koji odrađuje administracija; samo za ilustraciju, EU prosjek prema ‘Doing Business’ metodologiji je 12,7 procedura
 • skraćivanje rokova za dobivanje dozvola: sustav nalaže da se javnopravna tijela, koja se trebaju očitovati je li projekt u skladu s posebnim propisima, ograničavaju na rok od 15 dana, odnosno ako se ne očituju u tom roku smatra se da je tijelo dalo suglasnost, odnosno da je projekt u skladu s posebnim propisima; time se postupak koji je zbog šutnje administracije mogao potrajati i duže od mjesec dana skraćuje na samo dva tjedna
 • smanjenje troškova ishođenja dozvola s 10,9% vrijednosti investicije na 3,7% investicije: smanjene su sve naknade koje su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, promijenjena je Uredba o tarifi upravnih pristojbi i smanjena je cijena dozvole, te su ograničeni dodatni nameti; prosjek u EU sukladno ‘Doing Business’ metodologiji je 4%
 • smanjenje obaveza za investitore: s obzirom na elektronički sustav, nema više fizičkih odlazaka po institucijama, niti kopiranja dokumentacije u puno primjeraka; nema više biljega
 • digitalizaciju procesa i umrežavanje institucija: u sustav je trenutno uključeno 1489 jedinica javnopravnih tijela, a potpuna primjena ovog modula očekuje se nakon donošenja izmjena Zakona što se očekuje do sredine travnja

Ključni benefiti izmjena Zakona su:

 • nema šutnje administracije – ovo je prvi slučaj u hrvatskom zakonodavstvu da se nalaže postupanje u određenom vremenu ili ako odgovora nema, da se nastavlja postupak s pozitivnim odgovorom; mjera je koja je pohvaljena od strane Hrvatske udruge poslodavaca i koja unapređuje rad administracije, ubrzava procese i investicije
 • transparentnost postupaka – u svakom koraku postupka izdavanja dozvole vidljivo je što se događa, tko je odgovorna osoba i kako postupa
 • potencijalni napredak na ‘Doing Business’ ljestvici – s obzirom da je izdavanje dozvola jedna od tema koja utječe na konkurentnost neke zemlje, nužno je utjecati na one elemente postupka koji utječu na rast Hrvatske na ljestvici konkurentnosti; Hrvatska je i dosad dobro stajala što se tiče vremena potrebnog da se provede investicija: prosjek u RH je 146 dana, za razliku od 170 u EU za istu investiciju; sama građevinska dozvola izdaje se u prosjeku od 30 dana

Dodatnom informatizacijom sustava Ministarstvo je u svojoj nadležnosti napravilo značajan iskorak koji i ostala tijela javne vlasti u sustavu moraju pratiti.

Sustav je nadogradnja postojećeg sustava e-dozvola, ali i jedan od koraka konačnog cilja, a to je u potpunosti elektroničko poslovanje. Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja, gdje je cilj na jednom mjestu prikupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru, uključuje i razvoj e-Inspekcije, e-Arhiva (u kojem će biti pohranjene sve dozvole) i e-Planova (sa svim planovima).

Ministarstvo je u postupku razvoja novih modula satelitskih snimaka, koji će omogućiti vizualizaciju terena i brzu reakciju inspekcije u slučajevima gradnje koja odstupa od dozvoljenih parametara (u stvarnom vremenu).

Tagovi: dokumentacija, dozvola, gradnja, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, projekt,