Politika

GRECO: 5 godina ni traga kodeksu ponašanja u Saboru

Prema podacima GRECO-a, najčešće nepravilnosti u kojima se političari nalaze su sukob interesa, neprijavljivanje poklona, skrivanje izvora financiranja.. Hmm..

Autor: Josipa Maksimović - 15.10.2018

Predsjednik Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela upozorio je da Hrvatski sabor ni pet godina od preporuke GRECO-a nije donio kodeks ponašanja koji bi trebao imati svaki parlament.

“Standardna preporuka GRECO-a je da svaki parlament pa tako i Hrvatski sabor mora imati kodeks za parlamentarce. Nije riječ samo i ponašanju nego i o sukobu interesa, prijavljivanju darova i svemu ostalome što može smanjiti korupciju”, kazao je Mrčela u Šibeniku gdje sudjeluje na konferenciji Vijeća Europe pod nazivom “Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije”.

Prema podacima GRECO-a, najčešće nepravilnosti u kojima se političari nalaze su sukob interesa, neprijavljivanje poklona, skrivanje izvora financiranja. Također nerijetke su i situacije da članove obitelji zapošljavaju kao osobne savjetnike ili da pogoduju u postupcima javne nabave.

“Pet godina je predugo da se preporuka ne ispravi”, upozorio je Mrčela.

Kodeksom bi, također, trebalo riješiti i područje lobiranja. “Stvar je transparentnosti. Svaki razgovor bilo koga s parlamentarcem oko zakona ili donošenja propisa bi trebao biti prijavljen. Mislim da je to standard koji uopće nije teško primijeniti i riječ je o tome da građani znaju tko razgovara i tko što zagovara”, kazao je Mrčela.

Odgovarajući na pitanja novinara Mrčela je kazao da sudbena vlast, ako želi vratiti povjerenje građana, prije svega treba smanjiti dugotrajnost postupaka. “Tu ulazi i pitanje zakona jer se određene procedure moraju poštivati i treća stvar je da se ne snižavaju dosegnuti standardi neovisnosti pravosuđa, jer svako snižavanje pokazuje volju politike da drži šapu na sudbenoj vlasti”, zaključio je Mrčela.

Za deklaraciju koja će biti potpisana drugog dana konferencije, što se u Šibeniku održava u okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, Mrčela je kazao da će ona doprinijeti suradnji i razmjeni podataka tijela koja su zadužena za sprječavanje korupcije. “To je jako važno jer korupcija nije ograničena granicama i sve što se na tom području napravi je dobrodošlo”, kazao je Mrčela.

Predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Nataša Novaković, čije je tijelo na konferenciji istaknuto kao važna poluga u suzbijanju korupcije, upozorila je da je povjerenstvo kadrovski potkapacitirano te da nema adekvatan prostor.

“To najbolje znaju dužnosnici koji nam dolaze na sjednice. No, naša je vizija da se povjerenstvo i dalje jača pogotovo u kontekstu redovite provjere imovinskih kartica”, poručila je Novaković.

(Hina)

Tagovi: GRECO, korupcija, parlament, Sabor,