Na terenu ukupno 1558 pripadnika sustava civilne zaštite, policije i vojske

Prema sadašnjim procjenama u potresu je oštećeno preko 2.000 objekata.

Autor: Darija Kovačić - 03.01.2021

Po izvješću Stožera u Top-Termama Topusko od 31.prosinca smješteno je 26 te u Lječilištu Topusko je smješteno još 26 osoba iz područja pogođenih razornim potresom.

Građani mogu sve informacije dobiti na telefone 099 582 6729, 099 582 6730, 099 582 6731, 099 582 6732, 099 582 6733 ili na email adresu infocentar@smz.hr.

Prema sadašnjim procjenama u potresu je oštećeno preko 2.000 objekata.

Hrvatske vode provode sanaciju nasipa na Savi i Kupi, a najkritičnija lokacija je u Gladovu gdje traje hitna sanacija.

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite na terenu je sa 104 pripadnika.

Tijekom dana (1. siječnja) radili su na saniranju krovova u Glini i održavanju kampa. Obavili su i geodetsko snimanje Petrinje za potrebe katastra u radijusu od 5 km. Za sutra su predviđene aktivnosti na rušenju dimnjaka bolnice u Sisku. Uz aktivnosti koordiniranja sustavom ublažavanja posljedica potresa i upravljanja bazom operacija, tijekom dana je postavljeno 13 kontejnera i prevezeno 54 kreveta za potrebe smještaja u kontejnerima. Sanirano je krovište na 40 kuća u mjestima Dvorišće i Donji Vidoševci u blizini Gline, pri čemu su se koristile 4 dizalice. Također su sa statičarima obilazili objekte zbog određivanja prioriteta za dobivanja kontejnera za zbrinjavanje.
Sa 66 ležaja opremili su 2. osnovnu školu, a koja je postala prihvatno mjesto za zbrinjavanje.

Tijekom 1. siječnja bila su angažirana 362 pripadnika HCK. Isporučili su 285 paketa pomoći i organizirali 6000 toplih obroka i 500 napitaka.

Tijekom prvog ovogodišnjeg dana na terenu je bilo angažirano 237 vojnika. Sudjelovali su u rušenju crkvenog tornja u mjestu Mošćenica koji je prijetio padu na glavnu prometnicu Sisak – Petrinja, postavili su 14 kontejnera i sudjelovali u pomoći HCK-u u rukovanju doniranom robom s jednim vodom vojnika. U vojarni u Petrinji slobodno je još 100. Iz Doma za starije i nemoćne u Petrinji će sve nepokretne prevesti domove u Zagrebu.

Ukupno je angažirano 507 vatrogasaca sa 114 vozila i 21 dizalica na sanaciji krovova na građevinskim objektima. Jedan je vatrogasaca ozlijeđen uslijed pada zbog epileptičkog napada te je medicinski zbrinut u bolnici. Radili su na aktivnostima uklanjanja dimnjaka i oštećenih opasnih dijelova stambenih objekata u Sisku, Petrinji, , Kukuruzarima, Martinskoj Vesi, Glini i Lekeniku. Očekuje se 11 šlepera opreme koja je poslana iz Baden – Wurttemberga.

Na terenu je 78 pripadnika HGSS-a iz 18 stanica. Uz ljudstvo od resursa je korišteno 5 K9 timova. Odrađeno je 55 intervencija s više od 70 zadataka. Sudjelovali u medicinskim intervencijama te dostavama lijekova u suradnji s HCK-om, gdje je odrađeno 55 intervencija.
S alpinističkim timom i dizalicom sudjelovali u rušenju crkvenog tornja u mjestu Mošćenica koji je prijetio padu na glavnu prometnicu Sisak-Petrinja. Obavljali su mapiranje pogođenog područja uz pomoć bespilotnih letjelica. Preuzimat će većinu visinskih radova.

Po dojavi policijskog službenika u naselju Mečenčani otvorile su se rupe u zemlji oko nekoliko objekata (promjera od 3 do 20-ak metara, dubine cca 1,5 do 2 m). Tim HGSS-a je obišao naselje, obilježio lokacije rupa, evidentirao fotodokumentacijom te će se navedene lokacije obilaziti kroz sljedeći period kako ne bi došlo do ugroze stanovništva i objekata. Ekipe HGSS-a su nastavile mapiranje pogođenog područja uz pomoć bespilotnih letjelica. U bazi HGSS-a oformljen je šator s medicinskim potrepštinama i medicinskim timom. Zapovjedno mjesto HGSS-a su sačinjavala 3 zapovjedna vozila. Uz medicinski šator u bazi HGSS-a se nalazi logistički šator, kao i šator za distribuciju potrepština stanovništvu.

Trenutno je 200 policajaca raspoređenih po selima. U Petrinji nakon dva dana pronašli su osobu u nesvjesnom stanju te je prevezena u bolnicu. Osiguravali su prometnicu tijekom rušenja crkvenog tornja u mjestu Mošćenica te područje pogođeno potresom od kriminalnih aktivnosti i osiguravaju pratnju humanitarne pomoći u rizičnom području. Pripadnici navijača udaljeni su iz Petrinje.

Na potresom razrušenom području trenutno je 70 statičara, obavljeno je ukupno 1000 pregleda, predano je više od 5000 zahtjeva, očekuje se pojačanje od 130 statičara. Uspostavili su automatski sustav praćenja stanja na terenu, u realnom vremenu se znaju položaji inženjera i objekata na kojima rade. Sutra se na terenu očekuje veći broj statičara čiji je cilj do 11. siječnja odraditi većinu posla.

Foto: arhiva

Tagovi: civilna zaštita, oštećeno područje, pomoć, potres,