Azil

Konferencija o budućnosti Europe: Građani kritični prema Dublinskom sporazumu

Dublinski je sporazum nepravedan i ne može odgovoriti na izazove koje donose masovne migracije, a o zahtjevima za azil trebalo bi […]

EK je predložila novi fleksibilniji mehanizam solidarnosti o migraciji i azilu

Europska komisija je predložila novi Pakt o migraciji i azilu koji predviđa novi fleksibilniji mehanizam solidarnosti među članicama i koji […]

Pandemija koronavirusa uzrokovala pad zahtjeva za azil u EU

Broj zahtjeva za azil u Europi pao je u travnju za 87 posto u odnosu na početak godine zbog ograničenja […]