Bioraznolikost

“Djeca Neptuna” čuvaju bioraznolikost viškog arhipelaga i traže održivo ribarstvo

Viški ribari u svojim mrežama nalaze sve sitnije srdele a sve više novih vrsta riba, stoga je komiška udruga “Pomalo” pokrenula projekt koji se bavi utjecajem […]

Sve više ugrožena morska trava, temelj biološke raznolikosti

Mnogi plivači ne vole u moru plivati iznad livada morske trave. Doživljavaju je kao tamnu mrlju na dnu iz koje […]

Zaštita bioraznolikosti: EU nije postigla ciljeve postavljene do 2020.

Odbor Europskog parlamenta za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane u petak je u velikom dijelu podržao Komisijinu Strategiju za bioraznolikost i zatražio donošenje zakona […]

WWF poziva na zabranu izgradnje novih hidroelektrana u EU

Izgradnja novih hidroelektrana u potpunoj je suprotnosti s ciljevima očuvanja biološke raznolikosti postavljenima u Europskom zelenom planu, posebno kada se […]