Farmaceutski otpad

Kako postupati sa starim ili neupotrebljivim lijekovima? Ne bacajte ih u smeće!

Prema Narodnim novinama farmaceutski otpad su svi lijekovi i tvari, uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka […]