Iznajmljivanje

Pogledajte “cake” novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Iako je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti stupio na snagu prije desetak dana, a u njemu […]