Moto keksi

Velika investicija vezana za Moto kekse pred osječkom tvornicom Karolina

Priča o Karolini započela je još davne 1909. godine u Osijeku, na raskrižju europskog sjevera i juga, istoka i zapada… […]