Oiv objekti

Uspješno dovršen proces automatizacije OIV-ovih objekata

Objekt Biokovo s današnjim danom prelazi u automatizirani način rada čime je uspješno dovršen proces automatizacije OIV-ovih objekata. Na taj […]