Lifestyle

Uspješno dovršen proces automatizacije OIV-ovih objekata

Uspješnom realizacijom projekta automatizacije na objektu Biokovo OIV je još jednom potvrdio svoju posvećenost kontinuiranom razvoju i tehnološkom napretku

Autor: Ivona Amidžić - 01.09.2021

Objekt Biokovo s današnjim danom prelazi u automatizirani način rada čime je uspješno dovršen proces automatizacije OIV-ovih objekata. Na taj način OIV će još jednim događanjem potvrditi iznimno značajnu godinu u djelovanju kompanije u kojoj je već obilježeno 95 godina odašiljanja radijskog i 65 godina televizijskog signala u Hrvatskoj.

OIV je ulaganjem u infrastrukturu u proteklih deset godina započeo automatizaciju objekata kako bi istovremeno optimizirao troškove i korištenje ljudskih resursa. Razvojem i modernizacijom tehnologije nadograđen je sustav daljinskog nadzora i upravljanja te su na taj način potpuno automatizirani objekti na kojima su u svrhu održavanja sustava dežurali zaposlenici. Tako je 31. kolovoza 2021. godine bio posljednji dan rada čitave posade objekta Biokovo koji se nalazi na vrhu Sv. Jure u sklopu Parka prirode Biokovo te ga je do sada krasila titula „najvišeg radnog mjesta u Hrvatskoj“.

Automatizacija objekta projekt je koji se odvija u nekoliko faza, a sastoji se od snimanja i analize postojećeg stanja, definiranja projektnog tima i pripremnih radnji te realizacije, a na kraju i povlačenja stalnog dežurstva odnosno zaposlenika s objekta. Po završetku projekta slijedi razdoblje probnog rada u novom režimu što podrazumijeva pojačanu kontrolu i nadzor funkcioniranja objekta. Biokovo je, kao što su i ostali automatizirani objekti, povezan na integrirani sustav tehničke zaštite kojim se povećava stupanj sigurnosti tih objekata, pojednostavljuje nadzor te omogućava pravovremeno uočavanje potencijalno opasnih situacija.

Projekt automatizacije objekta izravno je povezan sa strateškim smjernicama racionalizacije poslovanja i smanjenja rashoda, unaprjeđenja infrastrukturnih uvjeta te razvoja sustava nadzora i upravljanja automatiziranim odašiljačkim objektima (UMS).

Promatrajući ovaj projekt s tehnološke strane, pored FM i DVB-T2 odašiljača te sustava veza koji su već bili pod daljinskim nadzorom, svi ključni infrastrukturni sustavi na objektu (prije svega energetski) uključeni su u jedinstveni sustav nadzora i upravljanja sa središnje lokacije NOC-a u Zagrebu čime je dodatno unaprjeđena pouzdanost pružanja usluga.

Uspješnom realizacijom projekta automatizacije na objektu Biokovo OIV je još jednom potvrdio svoju posvećenost kontinuiranom razvoju i tehnološkom napretku čime se u konačnici omogućava ne samo rast i prosperitet same tvrtke i njenih djelatnika nego i poboljšanje kvalitete usluga čiji su krajnji korisnici građani Republike Hrvatske te poslovna zajednica.

Tagovi: automatizirano, biokovo, najviše, oiv objekti, radno mjesto,