Priznanje

Danas obilježavamo Dan hrvatske diplomacije

Danom hrvatske diplomacije, 7. lipnja, tradicionalno se obilježava povijesni događaj iz 879. godine kada je papa Ivan VIII. uputio hrvatskome […]

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga priznanja Grada Šibenika u 2019. godini

Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Šibenika objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada […]

Split: Međunarodno priznanje prekretnica u stvaranju samostalne Hrvatske

Međunarodno priznaje Hrvatske 15. siječnja 1992. povijesni je datum na koji moramo biti ponosni jer predstavlja prekretnicu u nastojanjima za […]