Radio

Natječaj za prodaju poslovnog udjela Grada Šibenika u Županijskom radio Šibeniku

Grad Šibenik je raspisao natječaj za prodaju poslovnog udjela Grada Šibenika u trgovačkom društvu Županijski radio Šibenik d.o.o. Nominalna vrijednost […]